Automatizace

Otočné stoly
Otočné elektromechanické polohovací stoly s pevným počtem poloh i volně programovatelné
Lineární montážní systém
Lineární montážní systém, který v sobě spojuje lineární stavebnicovou linku s přesným polohovacím systémem
Manipulátory
Podávací a manipulační jednotky s lineárním i rotačním pohybem
Podávací technika
Vibrační zásobníky a podavače, jednotlivé komponenty i kompletní řešení, příslušenství
Hliníkový profilový systém
Hliníkový profilový systém pro stavbu frém, krytů, kompletní ruční pracoviště, rozsáhlé příslušenství
  
 Zpět