Reklamační podmínky

Reklamační podmínky
Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru naší firmě týkající se kvality námi dodávaných komponentů. Nicméně je naší povinností Vás upozornit na možnost vzniku drobné závady z důvodu nepředpokládané vady materiálu, kterou nelze předem zjistit.


V případě takto vzniklé závady bude postupováno následujícím způsobem:
  • zjištěnou závadu nahlaste na výše uvedenou adresu nebo reklamované zboží zašlete s průvodním dopisem na naši adresu přímo
  • náš pracovník zjistí druh závady a její příčinu, popřípadě zajistí odborné posouzení závady výrobcem
  • po zjištění druhu závady dojde po dohodě s Vámi k odstranění vzniklé závady v co nejkratším možném termínu
  • veškeré reklamace budou vždy řešeny v souladu se Zákonem 90/2012 Sb. O obchodních korporacích a Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. v platném znění.

Pevně věříme, že k výše uvedené situaci nedojde vzhledem k tomu, že námi dodávané materiály a zboží je odebíráno od osvědčených a certifikovaných dodavatelů.

Ing. Tomáš Jahn
ředitel společnosti