Revoluční koncept v komunikaci a ovládání ventilů + Smart

Firma O.D.E. vyvinula vlastní, zcela nové rozhraní, ve kterém je integrováno hned několik způsobů komunikace, kontroly a následné diagnostiky fungování ventilu nebo kompletního celku.

Všechny tyto údaje mohou být zobrazeny on-line a diagnostika i případná správa zařízení tak může být prováděna vzdáleně z kteréhokoliv autorizovaného zařízení.

Pro informace o technologii + Smart, ale i dalších novinkách na poli ventilové technologie neváhejte kontaktovat naše technické oddělení nebo kteréhokoliv obchodního zástupce.


revoluční koncept v komunikaci a ovládání ventilů